f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
สำนักงานทางหลวงที่7(ขอนแก่น)ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารทำความสะอาดผสมน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อป้องกันและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่แต่ละส่วนฝ่ายงานภายในและภายนอกอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 7(ขอนแก่น)
ลงวันที่ 28/03/2563

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารสำนักงานทางหลวงที่7(ขอนแก่น)ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารทำความสะอาดผสมน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อป้องกันและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่แต่ละส่วนฝ่ายงานภายในและภายนอกอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 7(ขอนแก่น)
#อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #เพื่อชาติ????
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'