title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าข้างทาง หมวดทางหลวงโป่งนก 19/11/2562 626/60/ซ/7/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
47 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือน (หมวดฯ ละหาน) 29/10/2562 626/60/จ/2/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
48 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าข้างทาง หมวดฯ จัตุรัส 06/11/2562 626/60/จ/5/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
49 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง (หมวดฯ ละหาน) 04/11/2562 626/60/จ/4/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
50 จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ (หมวดฯ ละหาน) 31/10/2562 626/60/จ/3/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
51 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง หมวดฯ ชัยภูมิ 21/10/2562 626/60/จ/1/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/10/2562 626/60/ซ/07/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบฉุกเฉิน) จำนวน 10 รายการ 27/09/2562 626/60/ซ/334/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
54 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ หมวดฯ เทพสถิต 30/08/2562 626/60/จ/49/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
55 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้ หมวดฯ หนองบัวแดง 13/08/2562 626/60/จ/47/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
56 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ หมวดฯ จัตุรัส 15/08/2562 626/60/จ/48/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
57 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้ข้างทาง หมวดฯ ชัยภูมิ 07/08/2562 626/60/จ/46/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
58 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ หมวดฯ เทพสถิต 05/08/2562 626/60/จ/45/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
59 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 05/08/2562 626/35/ซ/270/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
60 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้ หมวดฯ โป่งนก 01/08/2562 626/60/จ/44/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 100 รายการ