title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ตอน 2 ที่ กม.142+050 23/01/2562 17/10/2561 626/60/จ/3/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
47 จ้างเหมาทำการขุดไสผิวทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 205 ตอนช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม. 130+480 รวมปริมาณงาน 1252.50 ตร.ม. 23/01/2562 25/10/2561 626/60/จ/2/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
48 จ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ตอน 1 ระหว่าง กม.162+196 + กม.221+944 23/01/2562 17/10/2561 626/60/จ/1/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
49 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 08/01/2562 02/11/2561 626/60/ซ/42/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
50 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 07/01/2562 16/10/2561 626/60/ซ/10/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
51 างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.110+300 - กม.111+921 (LT., RT.) 18/12/2561 17/12/2561 ชภ.(จ) 20/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
52 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2562 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.152+000 - กม.153+290 (RT.) 18/12/2561 17/12/2561 ชภ.(จ) 19/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
53 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 2 ระหว่าง กม.101+600 - กม.102+856 06/12/2561 06/12/2561 ชภ.(จ) 18/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 46 ถึง 53 จาก 53 รายการ