title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้ (หมวดฯ หนองบัวแดง) 30/07/2562 18/07/2562 626/60/จ/40/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
17 จ้างเหมาติดตั้งหลักล้มลุก (หมวดฯ ละหาน) 30/07/2562 11/07/2562 626/60/จ/38/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
18 จ้างเหมาตีเส้นจราจร หมวดฯ จัตุรัส 24/07/2562 10/07/2562 626/60/จ/37/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
19 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้ข้างทาง หมวดฯ ชัยภูมิ 24/07/2562 12/07/2562 626/60/จ/39/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
20 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าข้างทาง หมวดฯ หนองบัวแดง, หมวดฯ เทพสถิต 28/06/2562 18/06/2562 626/60/จ/34/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/06/2562 10/06/2562 626/60/ซ/217/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
22 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าข้างทาง หมวดฯ ชัยภูมิ, หมวดฯ โปร่งนก 20/06/2562 10/06/2562 626/60/จ/33/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
23 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 17/06/2562 07/06/2562 626/60/ซ/214/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
24 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.123+084 - กม.123+348 (RT) 06/06/2562 24/04/2562 626/-/จ/30/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
25 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2179 ตอน จัตุรัส-บำเหน็จณรงค์ ตอน 3 ที่กม.6+138 05/06/2562 24/04/2562 626/-/จ/29/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
26 จ้างเหมาซ่อมแซมและทาสีศาลาทางหลวง 04/06/2562 21/02/2562 626/60/จ/18/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
27 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม-ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.160+976 - กม.161+240 (LT.) 31/05/2562 29/04/2562 626/-/จ/28/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/05/2562 24/04/2562 626/60/ซ/174/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
29 จ้างเหมาเครื่องหมายจราจร 11/04/2562 28/03/2562 626/60/จ/25/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
30 จ้างเหมาทำเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 1 รายการ 10/04/2562 26/03/2562 626/-/จ/24/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 53 รายการ