title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ตอน 1 ระหว่าง กม.111+872 - กม.125+976 06/03/2563 ชภ.(จ) 3/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
17 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.66+364 - กม.71+646 (LT) 04/03/2563 คค 06045/พ.1/EB/6/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
18 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.139+500 - กม.144+979 (LT) 04/03/2563 คค 06045/พ.1/EB/5/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
19 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 2 ระหว่าง กม.153+290 - กม.156+910 (RT) 04/03/2563 คค 06045/พ.1/EB/4/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
20 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.39+500 - กม.42+280 04/03/2563 คค 06045/พ.1/EB/3/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
21 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 2 ระหว่าง กม.77+836 - กม.80+700 (RT) 04/03/2563 คค 06045/พ.1/EB/2/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
22 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.129+480 - กม.132+197 และ กม.134+836 - กม.135+890 04/03/2563 คค 06045/พ.1/EB/1/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
23 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก-บ้านลี่ ตอน 2 ระหว่าง กม.77+836-กม.80+700 (RT) 27/02/2563 ชภ.(จ) 10/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
24 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม-ช่องสามหมอ ตอน 2 ระหว่าง กม.153+290-กม.156+910 (RT) 27/02/2563 ชภ.(จ) 14/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
25 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ-คำปิง ระหว่าง กม.129+480-กม.132+197 และ กม.134+836-กม.135+890 27/02/2563 ชภ.(จ) 5/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
26 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก-บ้านลี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.66+364-กม.71+646 (LT) 27/02/2563 คค 06045/พ.1/EB/6/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
27 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุง ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.139+500 - กม.144+979 (LT) 27/02/2563 ชภ.(จ) 15/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
28 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.39+500 - กม.42+280 27/02/2563 ชภ.(จ) 6/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
29 จ้างเหมาทาสีราวกันอันตราย หมวดทางหลวงหนองบัวแดง 02/01/2563 626/60/จ/25/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
30 จ้างเหมาตีเส้นจราจร (หมวดทางหลวงละหาน) 17/12/2562 626/60/จ/22/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 100 รายการ