title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ (หมวดฯ ละหาน) 31/07/2562 626/60/จ/43/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
17 จ้างเหมาเครื่องหมายจราจร (Rumble strip) หมวดฯ ละหาน, หมวดฯ ชัยภูมิ 23/07/2562 626/60/จ/41/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 16 ถึง 17 จาก 17 รายการ